PODMÍNKY PORTÁLU

Všeobecné podmínky slevového a inzertního portálu

VSTOUPIT

Podmínky užívání portálu a právní doložka.


I. Podmínky pro uživatele k používání portálu na internetové stránce www.kvalitnislevy.cz

II. Podmínky pro partnery k používání portálu na internetové stránce www.kvalitnislevy.cz


 

I. Podmínky pro uživatele k používání portálu na internetové stránce www.kvalitnislevy.cz
    ř./čl.

 1. /1.Úvodní ustanovení
 2. /1 Internetový portál kvalitnislevy.cz je reklamní, slevový a inzertní portál, který je vlastněn a provozován fyzickou osobou - Ing. Mgr. Petr Černota, se sídlem Čeladná 853, Čeladná, 73912 (dále jen „provozovatel“).
 3. /2 Tyto podmínky o použití portálu jsou uvedeny na webové stránce s doménou www.kvalitnislevy.cz, popřípadě na stránce portálu sociální sítě Facebook.
 4. /3 Portál KVALITNÍ SLEVY.CZ (dále jen portál) Vás seznámí se vzájemnými právy a povinnostmi mezi portálem, provozovatelem portálu a dalšími osobami, uživateli služeb portálu (dále jen „uživatel“). Uživatelé, kteří mají zájem o inzerci své firmy a mají zájem nabízet své produkty, zboží a služby se slevou nebo beze slev na tomto portále, popřípadě mají zájem na portále inzerovat nabídku práce, potom takového uživatele nazýváme obchodním partnerem portálu (dále jen „partner“). Partneři se řídí Všeobecně obchodními podmínkami pro komerční firmy a živnostníky, které provozovatel portálu pošle partnerům emailem po řádné registraci s žádosti o spolupráci.
 5. /4 PORTÁL je slevový, inzertní a reklamní portál, který poskytuje zdarma uživateli služby a informace se zaměřením na tyto informace a nabídky:
 • Nabídky o hromadných slevách a informace o partneru a jeho nabízených produktech a službách. Tyto nabídky mohou inzerovat a nabízet třetí subjekty (partner) a provozovatel portálu. Portál má funkcí slevového portálu.
 • Nabídky práce a nabídky brigád, které nabízejí třetí subjekty (partner) a provozovatel portálu. Portál má funkcí inzertního pracovního portálu.
 • Nabídky vybraných služeb, zboží a produktů daného partnera, které nabízejí třetí subjekty (partner) a provozovatel portálu nemusí obsahovat slevy. Portál má funkcí inzertního portál nabídky a poptávky u vybraných produktů.
 • Portál poskytuje třetím subjektům místo pro reklamu ve formě reklamních bannerů a textů. Portál má funkcí reklamního portálu.

Některé vybrané služby mohou být pro naše partnery zpoplatněny podle obchodních podmínek pro partnery. Uživatel portálu tj. návštěvník portálu využívá služeb portálu bezplatně.

 1. /5 Uživatel portálu se řídí těmito podmínkami portálu (dále jen „podmínky“). Používáním portálu uživatel potvrzuje, že souhlasí s podmínkami a jejich obsah zcela akceptuje. Pokud uživatel s těmito podmínkami nesouhlasí, potom tento portál uživatel nemá používat.
 2. /6 Provozovatel muže podmínky portálu jednostranně měnit nebo doplňovat a změny podmínek nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění na webové stránce tohoto portálu, tj. podmínky vstupují podmínky v platnost dnem jejich poslední aktualizace. Provozovatel není povinen oznámit uživatelům portálu aktualizaci podmínek, proto by si měl uživatel s těmito podmínkami pravidelně seznamovat a pročítat je.
 3. /7 Provozovatel poskytuje na portále informace o nabízených službách, produktech, slevách a inzercích práce veřejně anebo neveřejně - zasláním uživateli danou informaci elektronickou cestou – emailem (dále jen „email“). Provozovatel nezaručuje, že uživateli pošle emailem požadované informace o nabízených službách, produktech, popřípadě i pracovní nabídky, i když se uživatel na portále řádně zaregistroval.
 4. /8 Uživatelé, kteří chtějí dostávat emailem pracovní nabídky, se musí zaregistrovat na portále prostřednictvím registračního formuláře. Tento formulář je dostupný na portále pod záložkou – registrace na inzertní pracovní portál. Na email uvedený v registračním formuláři budou uživateli zdarma zasílány nové aktualizace pracovních nabídek. Uživatel je povinen při registraci uvést pravdivé, přesné informace o své osobě a aktuální kontaktní údaje.
 1. /2.Ochrana osobních údajů
 2. /1 Toto prohlášení Vás seznámí se způsobem zpracování, skladování a využívání údajů, které Ing. Mgr. Petr Černota o svých zákaznících či uživatelích portálu sbírá a schraňuje.
 3. 2 Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.
 4. 3 Ing. Mgr. Petr Černota je provozovatelem portálu a současně zpracovává údaje ve smyslu výše uvedeného zákona. Zpracováním osobních údajů může provozovatel pověřit třetí osobu – zpracovatele.
 5. 4 Informace tohoto portálu jsou volně přístupné nebo nepřístupné. Nepřístupné informace jsou zasílány na email uživatele, který uživatel uvede ve formuláři při své registraci na tomto portálu. Uživatel se na portále nemusí registrovat, ale pokud se uživatel nezaregistruje, potom mu tyto nepřístupné informace provozovatel nemůže poskytnout.
 1. /3.Shromažďování vašich osobních údajů
 2. /1 Údaje, které portál shromažďuje v souvislosti s vaší osobou nebo firmou slouží výhradně k zasílání a poskytnutí vyžádané služby nebo produktu.
 3. /2 Osobní údaje jsou uchovávány a zpracovány na dobu neurčitou. Uživatel portálu předal provozovateli přesné údaje o uživateli a v případě změny bude tyto údaje aktualizovat písemně.
 4. /3 Uživatel dobrovolně souhlasí se zasíláním informací, obchodních sdělení a nabídek, které souvisí se službami portálu a to na elektronickou adresu uživatele (dále jen „email uživatele“), které mohou obsahovat vaše jméno a příjmení, titul, název vaší společnosti nebo organizace, váš kontaktní e-mail a telefon, adresu do práce nebo domů, informace o vaší pozici v zaměstnání a příslušnost. Tento souhlas může uživatel, kdykoliv písemně odvolat.
 5. /4 Portál provozovaný Ing. Mgr. Petrem Černotou mohou shromažďovat určité informace o uživateli, například název poskytovatele internetových služeb a IP adresu, pomocí které se tito uživatelé k internetu přihlašují, datum a čas jejich přístupu, navštěvované stránky portálu, dotazy zadané při vyhledávání, otevřené dokumenty a internetovou stránku, ze které se na daný portál přímo připojili. Tyto informace slouží ke zlepšení služeb portálu, k analýze potřeb zákazníka, správě a analýze a pro marketingové oddělení.
 6. /5 Provozovatel portálu si (v souladu s poskytnutým souhlasem se zpracováním osobních údajů během registrace a v souladu s podmínkami užívání tohoto portálu) vyhrazuje právo nabídnout služby a produkty třetích stran.
 1. /4.Autorská práva
 2. /1 Veškerý obsah portálu ve formě textů, obrázků, grafický design portálu a jeho uspořádání je chráněný zákonem č. 121 / 2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů dále viz autorský zákon. Použití obsahu portálu a jeho užití je možné pouze po předchozí písemné domluvě s provozovatelem, nebo pokud autorský zákon nestanoví jinak.
 1. /5.Zabezpečení a přístup k vašim osobním údajům
 2. /1 K ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů věnujeme velkou pozornost. Pomocí zabezpečovacích technologií a postupů pomáháme chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. K údajům mají přístup pouze pověření zaměstnanci společnosti Ing. Mgr. Petr ČERNOTY zabezpečující zákaznický servis, zpracovávající analýzy pro marketingové oddělení, zaměstnanci callcentra a emailové komunikace, které nám poskytnete. Údaje se uchovávají na zabezpečených datových serverech.
 3. /2 Na žádost uživatele nebo zákazníka portálu, jež musí být doručena v písemné formě na adresu společnosti, poskytneme bezodkladně údaje o uživateli nebo zákazníkovi, uživatel nebo zákazník může zažádat opravu aktualizaci nebo opravu osobních údajů, popřípadě o pozastavení nebo zrušení zasílání obchodních sdělení.
 1. /6.Mimosoudní řešení sporů
 2. /1 Je povinnosti provozovatele portálu Vám sdělit informaci o mimosoudním způsobu řešení sporů, i když ani jeden z účastníků nemusí být účastníkem mimosoudního řešení sporů.
 3. /2 Evropská komise zřídila online platformu pro mimosoudní řešení sporů, která se označuje ODR (Online Dispute Resolution Platform). Je připravena na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Pro Českou republiku je obecným subjektem pro mimosoudní řešení sporů Česká obchodní inspekce. Více informací na adrese:  http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.
 1. /7.Cookies
 2. /1 Cookies je malý textový soubor, který je z portálu uložen na Váš pevný disk. Cookies nezpůsobí Vašemu počítači ani notebooku žádné škody a neobsahuje žádné viry. Cookies našeho portálu nepřenášejí Vaše osobní data. Použití Cookies můžete zamezit nastavením deaktivace Vašeho Browsers. Funkce Cookies slouží k efektivnějšímu a přesnějšímu zasílání informací, které by Vás mohli zajímat. Cookies může být využito pro statistické zpracování údajů a pro marketingové oddělení.
 1. /8.Zodpovědnost
 2. /1 Tento portál je vytvořen s maximální pečlivostí a opatrností a společnost Ing. Mgr. Petr Černota vyvíjí maximální úsilí k zajištění správnosti a aktuálnosti obsahu tohoto portálu.
 3. /2 Veškerý obsah tohoto portálu má pouze informační orientační charakter a provozovatel portálu v žádném případě nenese a nepřebírá žádnou odpovědnost za bezchybnost a správnost takových údajů. Jedná se o informace se zaměřením na hromadné slevy, informace týkající se inzerce pracovních nabídek a poptávky a informace o nabízených a poptávaných službách, produktech a zboží uvedené na tomto portále. Dále se to týká všech údajů o produktech třetích subjektů, jejich kontaktech a uvedených cen. Provozovatel portálu nenese žádnou odpovědnost za informace uvedené na webových stránkách provozovaných třetími osobami, na které mohou tyto webové stránky odkazovat. Pokud budou informace uvedené na těchto webových stránkách převzaty třetími osobami a uvedeny na jimi provozovaných webových stránkách, nepřebírá provozovatel žádnou odpovědnost za bezchybnost a správnost takto převzatých informací.
 4. /3 Uživatel je povinen si dané informace uveřejněné na tomto portále ověřit u konkrétního poskytovatele a dodavatele na webech nebo na portálech jiných subjektů. Informace, které jsou na našem portále uvedeny tj. nabídka služeb, produktů a zboží, uvedené ceny a slevy, popis produktů, jejich servisu a služeb, které s produkty souvisí, dále informace o dané firmě, včetně kontaktů a informace týkající se inzerce nabídky práce a poptávky po práci a brigádách. Všechny údaje a nabídky zveřejněné na našem portále a údaje zaslané uživateli emailem si musí uživatel ověřit a zkontrolovat na webu u konkrétního dodavatele.
 1. /9.Použití portálu – slevového, pracovně-inzertního a inzertního pro nabídky a poptávku
 2. /1 Přístup a použití portálu je pro uživatele bezplatné.
 3. /2 Uživatel portálu je čtenář, návštěvník portálu a registrovaný uživatel.
 4. /3 Uživatel využívá informací a nabídek, které jsou uveřejněny na tomto portále, na sociální stránce Facebooku tohoto portálu a dále informace, které registrovaný uživatel obdržel od provozovatele emailem. Takto získané informace uživatel využívá pro svou osobní potřebu nebo pro potřebu firmy, organizace nebo spolku a to za účelem firemních nákupů.
 5. /4 V případě sdílení informací uvedených na tomto portále musí uživatel používat link/odkaz na internetovou adresu (doménu) tohoto portálu, která byla uživateli zaslaná provozovatelem emailem, popřípadě jiným uživatelem tohoto portálu. Přeposílání emailu mezi uživateli portálu je povoleno.
 6. /5 Uživatelé portálu mohou kopírovat pouze internetovou adresu tohoto portálu, aby jí mohli poslat emailem přeposlat dalším uživatelů.
 7. /6 Uživatel portálu nesmí kopírovat obsah tohoto portálu – texty, obrázky, grafický design a další ochranné prvky portálu.
 8. /7 Uživatel portálu musí dodržovat práva třetích subjektů, právní předpisy, duševní vlastnictví a autorské práva všech třetích subjektů.
 9. /8 Uživatel nesmí porušovat podmínky tohoto portálu, nesmí získávat přístupové údaje od jiných uživatelů nebo subjektů, nesmí narušovat chod portálu, způsobovat jeho poruchovost, nesmí používat programy automatizovaného stahování dat a kontaktů.
 10. /9 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za splnění povinnosti poskytnutí prezentované slevy nebo výhody u svých partnerů, ani nenese zodpovědnost za případnou škodu vzniklou uživateli v souvislosti s tímto plněním.
 11. /10 Provozovatel nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu uveřejněného na portále.  Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za úplnost a pravdivost zveřejněných informací na portále.
 12. /11 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nekalé jednání a nekalou soutěž, porušení osobních a autorských práv ze strany svých partnerů inzerující své nabídky na tomto portále.
 13. /12 Provozovatel portálu nezaručuje bezporuchový provoz portálu a jeho bezpečnost.
 14. /13 Provozovatel neodpovídá za škody způsobené poruchou portálu, jeho odstávkou a za přerušení provozu, za nedostupnost portálu na internetu, za škody způsobené používáním tohoto portálu, za škody způsobné uživatelskou registrací, počítačovými víry, za škody způsobené ztrátou dat a zisku při použití tohoto portálu, za škody způsobené neoprávněným přístupem uživatele.
 15. /14 Provozovatel portálu používá i cizí informace. Cizí informace takové informace, které jsou publikované na portálech a webových stránkách třetích subjektů. V případě kliknutí na některé texty a obrázky obsahující hypertextový odkaz (dále uvedeno „URL link“) může uživatel tento portál opustit a může navštívit portál nebo web tohoto třetího subjektu.
 1. /10.Použití portálu
 2. /1 Provozování a užívání tohoto portálu se řídí platnými právními předpisy České Republiky, bez ohledu na to, jakým způsobem a odkad se uživatel na tento portál dostal.
 3. /2 Pro subjekty (partnery) využívající portál v souvislosti se svým podnikáním platí samostatné Všeobecné obchodní podmínky portálu, které Vám na požádání provozovatel portálu pošle emailem.

Podmínky užívání portálu aktualizované dne 29. 9. 2016.

  ZPĚT


 

II. Podmínky pro partnery k používání portálu na internetové stránce www.kvalitnislevy.cz

ř./čl.

 1. /1. Úvodní ustanovení
 2. /1 Internetový portál kvalitníslevy.cz je reklamní, slevový a inzertní portál, který je vlastněn a provozován fyzickou osobou - Ing. Mgr. Petr Černota, se sídlem Čeladná 853, Čeladná, 73912 (dále jen „provozovatel“).
 3. /2 Tyto podmínky o použití portálu kvalitníslevy.cz jsou uvedeny na webové stránce s doménou www.kvalitnislevy.cz, popřípadě na stránce portálu sociální sítě Facebook.
 4. /3 Portál kvalitnislevy.cz (dále jen portál) Vás seznámí se vzájemnými právy a povinnostmi mezi portálem, provozovatelem portálu a dalšími osobami, uživateli služeb portálu (dále jen „uživatel“). Uživatelé, kteří mají zájem o inzerci své firmy a mají zájem nabízet své produkty, zboží a služby se slevou nebo beze slev na tomto portále, popřípadě mají zájem na portále inzerovat nabídku práce, potom takového uživatele nazýváme obchodním partnerem portálu (dále jen „partner“). Partneři se řídí Všeobecně obchodními podmínkami pro komerční firmy a živnostníky, které provozovatel portálu pošle partnerům emailem po řádné registraci s žádosti o spolupráci.
 5. /4 PORTÁL je slevový, inzertní a reklamní portál, který poskytuje zdarma uživateli služby a informace se zaměřením na tyto informace a nabídky:
 • Nabídky o hromadných slevách a informace o partneru a jeho nabízených produktech a službách. Tyto nabídky mohou inzerovat a nabízet třetí subjekty (partner) a provozovatel portálu. Portál má funkcí slevového portálu.
 • Nabídky práce a nabídky brigád, které nabízejí třetí subjekty (partner) a provozovatel portálu. Portál má funkcí inzertního pracovního portálu.
 • Nabídky vybraných služeb, zboží a produktů daného partnera, které nabízejí třetí subjekty (partner) a provozovatel portálu nemusí obsahovat slevy. Portál má funkcí inzertního portál nabídky a poptávky u vybraných produktů.
 • Portál poskytuje třetím subjektům místo pro reklamu ve formě reklamních bannerů a textů. Portál má funkcí reklamního portálu.

Některé vybrané služby mohou být pro naše partnery zpoplatněny podle obchodních podmínek pro partnery. Uživatel portálu tj. návštěvník portálu využívá služeb portálu bezplatně.

 1. 5 Uživatel portálu se řídí těmito podmínkami portálu (dále jen „podmínky“). Používáním portálu uživatel potvrzuje, že souhlasí s podmínkami a jejich obsah zcela akceptuje. Pokud uživatel s těmito podmínkami nesouhlasí, potom tento portál uživatel nemá používat.
 2. /6 Provozovatel muže podmínky portálu jednostranně měnit nebo doplňovat a změny podmínek nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění na webové stránce tohoto portálu, tj. podmínky vstupují podmínky v platnost dnem jejich poslední aktualizace. Provozovatel není povinen oznámit uživatelům portálu aktualizaci podmínek, proto by si měl uživatel s těmito podmínkami pravidelně seznamovat a pročítat je.
 3. /7 Provozovatel poskytuje na portále informace o nabízených službách, produktech, slevách a inzercích práce veřejně anebo neveřejně - zasláním uživateli danou informaci elektronickou cestou – emailem (dále jen „email“). Provozovatel nezaručuje, že uživateli pošle emailem požadované informace o nabízených službách, produktech, popřípadě i pracovní nabídky, i když se uživatel na portále řádně zaregistroval.
 4. /8 Uživatelé, kteří chtějí dostávat emailem pracovní nabídky, se musí zaregistrovat na portále prostřednictvím registračního formuláře. Tento formulář je dostupný na portále pod záložkou – registrace na inzertní pracovní portál. Na email uvedený v registračním formuláři budou uživateli zdarma zasílány nové aktualizace pracovních nabídek. Uživatel je povinen při registraci uvést pravdivé, přesné informace o své osobě a aktuální kontaktní údaje.
 1. /2. Ochrana osobních údajů
 2. /1 Toto prohlášení Vás seznámí se způsobem zpracování, skladování a využívání údajů, které Ing. Mgr. Petr Černota o svých zákaznících či uživatelích portálu sbírá a schraňuje.
 3. /2 Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.
 4. /3 Ing. Mgr. Petr Černota je provozovatelem portálu a současně zpracovává údaje ve smyslu výše uvedeného zákona. Zpracováním osobních údajů může provozovatel pověřit třetí osobu – zpracovatele.
 5. /4 Informace tohoto portálu jsou volně přístupné nebo nepřístupné. Nepřístupné informace jsou zasílány na email uživatele, který uživatel uvede ve formuláři při své registraci na tomto portálu. Uživatel se na portále nemusí registrovat, ale pokud se uživatel nezaregistruje, potom mu tyto nepřístupné informace provozovatel nemůže poskytnout.
 1. /3. Shromažďování vašich osobních údajů
 2. /1 Údaje, které portál shromažďuje v souvislosti s vaší osobou nebo firmou slouží výhradně k zasílání a poskytnutí vyžádané služby nebo produktu.
 3. /2 Osobní údaje jsou uchovávány a zpracovány na dobu neurčitou. Uživatel portálu předal provozovateli přesné údaje o uživateli a v případě změny bude tyto údaje aktualizovat písemně.
 4. /3 Uživatel dobrovolně souhlasí se zasíláním informací, obchodních sdělení a nabídek, které souvisí se službami portálu a to na elektronickou adresu uživatele (dále jen „email uživatele“), které mohou obsahovat vaše jméno a příjmení, titul, název vaší společnosti nebo organizace, váš kontaktní e-mail a telefon, adresu do práce nebo domů, informace o vaší pozici v zaměstnání a příslušnost. Tento souhlas může uživatel, kdykoliv písemně odvolat.
 5. /4 Portál provozovaný Ing. Mgr. Petrem Černotou mohou shromažďovat určité informace o uživateli, například název poskytovatele internetových služeb a IP adresu, pomocí které se tito uživatelé k internetu přihlašují, datum a čas jejich přístupu, navštěvované stránky portálu, dotazy zadané při vyhledávání, otevřené dokumenty a internetovou stránku, ze které se na daný portál přímo připojili. Tyto informace slouží ke zlepšení služeb portálu, k analýze potřeb zákazníka, správě a analýze a pro marketingové oddělení.
 6. /5 Provozovatel portálu si (v souladu s poskytnutým souhlasem se zpracováním osobních údajů během registrace a v souladu s podmínkami užívání tohoto portálu) vyhrazuje právo nabídnout služby a produkty třetích stran.
 1. /4. Autorská práva
 2. /1 Veškerý obsah portálu ve formě textů, obrázků, grafický design portálu a jeho uspořádání je chráněný zákonem č. 121 / 2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů dále viz autorský zákon. Použití obsahu portálu a jeho užití je možné pouze po předchozí písemné domluvě s provozovatelem, nebo pokud autorský zákon nestanoví jinak.
 1. /5. Zabezpečení a přístup k vašim osobním údajům
 2. /1 K ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů věnujeme velkou pozornost. Pomocí zabezpečovacích technologií a postupů pomáháme chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. K údajům mají přístup pouze pověření zaměstnanci společnosti Ing. Mgr. Petr ČERNOTY zabezpečující zákaznický servis, zpracovávající analýzy pro marketingové oddělení, zaměstnanci callcentra a emailové komunikace, které nám poskytnete. Údaje se uchovávají na zabezpečených datových serverech.
 3. /2 Na žádost uživatele nebo zákazníka portálu, jež musí být doručena v písemné formě na adresu společnosti, poskytneme bezodkladně údaje o uživateli nebo zákazníkovi, uživatel nebo zákazník může zažádat opravu aktualizaci nebo opravu osobních údajů, popřípadě o pozastavení nebo zrušení zasílání obchodních sdělení.
 1. /6. Mimosoudní řešení sporů
 2. /1 Je povinnosti provozovatele portálu Vám sdělit informaci o mimosoudním způsobu řešení sporů, i když ani jeden z účastníků nemusí být účastníkem mimosoudního řešení sporů.
 3. /2 Evropská komise zřídila online platformu pro mimosoudní řešení sporů, která se označuje ODR (Online Dispute Resolution Platform). Je připravena na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Pro Českou republiku je obecným subjektem pro mimosoudní řešení sporů Česká obchodní inspekce. Více informací na adrese:  http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.
 1. /7. Cookies
 2. /1Cookies je malý textový soubor, který je z portálu uložen na Váš pevný disk. Cookies nezpůsobí Vašemu počítači ani notebooku žádné škody a neobsahuje žádné viry. Cookies našeho portálu nepřenášejí Vaše osobní data. Použití Cookies můžete zamezit nastavením deaktivace Vašeho Browsers. Funkce Cookies slouží k efektivnějšímu a přesnějšímu zasílání informací, které by Vás mohli zajímat. Cookies může být využito pro statistické zpracování údajů a pro marketingové oddělení.
 1. /8. Zodpovědnost
 2. /1 Tento portál je vytvořen s maximální pečlivostí a opatrností a společnost Ing. Mgr. Petr Černota vyvíjí maximální úsilí k zajištění správnosti a aktuálnosti obsahu tohoto portálu.
 3. /2 Veškerý obsah tohoto portálu má pouze informační orientační charakter a provozovatel portálu v žádném případě nenese a nepřebírá žádnou odpovědnost za bezchybnost a správnost takových údajů. Jedná se o informace se zaměřením na hromadné slevy, informace týkající se inzerce pracovních nabídek a poptávky a informace o nabízených a poptávaných službách, produktech a zboží uvedené na tomto portále. Dále se to týká všech údajů o produktech třetích subjektů, jejich kontaktech a uvedených cen. Provozovatel portálu nenese žádnou odpovědnost za informace uvedené na webových stránkách provozovaných třetími osobami, na které mohou tyto webové stránky odkazovat. Pokud budou informace uvedené na těchto webových stránkách převzaty třetími osobami a uvedeny na jimi provozovaných webových stránkách, nepřebírá provozovatel žádnou odpovědnost za bezchybnost a správnost takto převzatých informací.
 4. /3 Uživatel je povinen si dané informace uveřejněné na tomto portále ověřit u konkrétního poskytovatele a dodavatele na webech nebo na portálech jiných subjektů. Informace, které jsou na našem portále uvedeny tj. nabídka služeb, produktů a zboží, uvedené ceny a slevy, popis produktů, jejich servisu a služeb, které s produkty souvisí, dále informace o dané firmě, včetně kontaktů a informace týkající se inzerce nabídky práce a poptávky po práci a brigádách. Všechny údaje a nabídky zveřejněné na našem portále a údaje zaslané uživateli emailem si musí uživatel ověřit a zkontrolovat na webu u konkrétního dodavatele.
 5. /9. Upřesnění Všeobecných podmínek portálu pro obchodní partnery portálu kvalitnislevy.cz
 1. /1 Portál umožňuje zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů (dále jen „partnerů“). Dále umožňuje od partnera zveřejňovat nabídky práce a slevy nabízených služeb, produktů a zboží.
 2. /2 Na vybraných místech portálu jsou vystavený reklamní obrázky (bannery) a texty, které obsahují URL odkazy na jiné internetové stránky.
 3. /3 Partneři mohou inzerovat svou podnikatelskou činnost pouze, pokud jsou registrování na portálu a pokud partner souhlasí s podmínkami partnera a v případě, že jde o zpoplatněnou službu, potom musí partner uhradit poplatek za poskytnuté služby. Konkrétní výše poplatků se liší a partner obdrží cenovou nabídku na email společně se smlouvou.
 4. /4 Partneři mohou inzerovat nebo propagovat svou nabídku i zdarma na dobu určitou, pokud jim využijí dočasnou akční nabídky provozovatele portálu.
 5. /5 V případě, že komerční nabídka podnikatelského subjektu obsahuje slevu, kde konečná cena nabídky je nižší oproti ceně na trhu u daného zboží, potom je nabídka zařazena na portál do záložky slevový portál. Tato služba propagace nabídky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro slevový portál a tyto podmínky budou provozovatelem zaslány na email konkrétnímu zájemci na požádání a po ověření tohoto subjektu. Tato služba na slevovém portále je zpoplatněna. Portál nezaručuje zveřejnění všech nabídek. Zveřejnění nabídek na portále závisí na posouzení konkrétní nabídky, ceny, slevy, lokalitě a na interních podmínkách pro zveřejnění nabídek na slevovém portále. Partner upřesní do jaké sekce portálu má být jeho nabídka inzerce zařazena. V našem případě se bude jednat o sekci - slevový portál.
 6. /6 V případě, že komerční nebo nekomerční nabídka podnikatelského subjektu neobsahuje slevu a konečná cena nabídky není výrazně nižší oproti ceně na trhu u daného zboží, potom je nabídka zařazena na portál do záložky inzertní portál e poptávky. Tato služba není zpoplatněna. Portál nezaručuje zveřejnění všech nabídek. Zveřejnění nabídek na portále závisí na posouzení konkrétní nabídky, ceny, lokalitě a na interních podmínkách pro zveřejnění nabídek na inzertním portále. Vybrané nabídky služeb a produktů mohou být pro svou povahu a charakter zařazeny do sekce vybraných doporučených nabídek inzertního portálu a zpoplatněny. Poplatek a podmínky této propagace se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro placenou prezentaci nabídek na tomto portále. Tyto podmínky budou zaslány žadateli o propagaci nabídky společně se smlouvou k podpisu. Partner upřesní sekci portálu, kde se má nabídka umístit. V tomto bodě se bude jednat o sekci – portál nabídky a poptávky.
 7. /7 Na portále je povolena inzerce nabídky zaměstnání nebo brigády. Zadání nabídky práce musí splňovat potřebné kritéria a obsahovat tyto údaje - název a činnost firmy, požadavky na uchazeče o práci, pracovní pozici, podmínky, další poznámky. Tato nabídka je zpoplatněna a je zařazena na portále do sekce inzertní pracovní portál. Zpoplatněné pracovní nabídky od partnerů budou zveřejněny na portále.
 8. /8 Nabídky mohou být veřejně nebo neveřejně přístupné. V případě, že portál nabídky nezveřejní, potom je uživatelé portálu mohou vidět až po jejich registraci a to na portále nebo uživatel obdrží emailem odkaz URL na tuto neveřejnou nabídku.
 9. /9 Zadavatel nabídky – partner dostane vyrozumění, pokud byla jeho nabídka zavedena na tento portál.
 10. /10 V případě, že zadavatel - partner bude chtít tuto nabídku zrušit, potom nám musí písemně poslat žádost k zrušení prezentované nabídky na adresu portálu. Pokud bude zadavatel posílat email, potom musí tento požadavek poslat z emailu, který uvedl při registraci dané nabídky. Poplatek za inzerci a nabídku nemusí být při zrušení nabídky partnerovi vrácen. Nebo bude partnerovi vrácena pouze jeho část a to s ohledem na nezbytné náklady a realizovanou práci, které jsou spojené se zadáváním a zpracováním nabídky inzerce a reklamy na portále.
 11. /11 Grafická prezentace firmy a jejich nabídek formou obrázkových se řídí na inzertním i slevovém portálu přesnými pravidly pro grafické zobrazení této nabídky. Grafický banner musí splňovat nejen technické požadavky pro zobrazení, ale i kritéria pro profesionální grafický design. Z důvodu efektivity práce a minimalizace chyb a závadnosti grafiky zajistí portál výrobu pro tyto grafické bannery za přiměřený poplatek. Dodavatel dodá pouze loga a texty, popřípadě své obrázky. Při individuálním posouzení může být zveřejněn stávající banner dodavatele. Portál zajišťuje výrobu grafických bannerů a grafik na profesionální úrovně za účelem propagace a reklamy.
 12. /12 Na portále zakázáno propagovat a prezentovat nabídky, které jsou v rozporu s interními předpisy portálu například:
 • Činnosti nabízející multilevel (MLM),
 • Činnosti vedoucí k rychlému a bezpracnému zbohatnutí,
 • Pracovní nabídky, které jsou podmíněny poplatky,
 • Činnosti, které jsou v rozporu s dobrými mravy,
 • Činnosti, které jsou v rozporu se zákonem České republiky,
 • Zboží diagnostických sad, antiradarů, apod.,
 • Velkoobchodní prodej pohonných hmot, nikoli však propagace samotné čerpací stanice,
 • Livechatů, práce tanečnic a společnic nočních klubu, erotických inzerátů a erotických pomůcek,
 • Internetových knih,
 • půjček, úvěrů a hypoték, oddlužení a podobně,
 • léků, cigaret, e-cigaret, tabáku, alkoholu a cenin a podobně.
 1. /13 Na portále je povolena inzerce nabídky zaměstnání nebo brigády. Zadání nabídky práce musí splňovat potřebné kritéria a obsahovat tyto údaje - název a činnost firmy, požadavky na uchazeče o práci, pracovní pozici, podmínky, další poznámky. Tato nabídka není zpoplatněna a je zařazena na portále do sekce inzertní pracovní portál. Portál nemusí všechny nabídky práce zveřejnit.
 2. /14 Inzeráty musí být napsány v českém nebo ve slovenském jazyce.
 3. /15 Inzeráty a nabídky budou automaticky ze systému smazány po uplynutí 3 měsíců.
 4. /16 Služby portálu jsou uživatelům tj. kupujícím, návštěvníkům a čtenářům portálu, uchazečům o práci poskytovány zdarma. Výjimku tvoří zpoplatnění inzerátů v sekcích Práce a Služby a doplňkové služby portálu, inzerce na slevovém portálu a inzerce u vybraných nabídek.
 5. /17 Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, v rozporu s interními předpisy portálu nebo podmínkami portálu nebo dobrými mravy. Provozovatel má právo smazat inzerát, pokud je inzerát nesprávné zařazen do příslušné sekce podle charakteru nabídky a s ohledem na text inzerátu. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám portálu.
 6. /18 Inzerující si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám a to písemně zasláním emailu z registračního emailu.
 7. /19 Provozovatel portálu pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a prezentuje nabídku inzerujícího. Nepřebírá však žádné záruky a nemá žádnou odpovědnost za kvalitu, výši slevy, původ, dodání, odebrání a zaplacení, za chybné nebo mylné informace prezentované nabídky, za závadnost produktů a dodané služby a neodpovídá ani za upotřebitelnost nabízených věcí.
 8. /20 Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele portálu a ani u inzerujícího na portále, který zde na portále prezentuje svou nabídku. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat nebo jejich získaní nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.
 9. /21 Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb portálu. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb portálu uživateli nebo třetími osobami.
 10. /22 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb portálu. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb portálu nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 11. /23 Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb portálu věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby portálu mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a inzerujících i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.
 12. /24 Na portále se mohou zobrazovat reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany a reklamy našich partnerů. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách tohoto portálu k poskytování reklam, které vás zajímají.
 13. /25 Neplacené informační slevové poukázky s ID číslem dané slevy lze stáhnout z portálu nebo Vám je pošleme na Váš registrační email. Podmínkou je být registrován na portále. Tyto slevové poukázky lze uhradit až u konkrétního dodavatele a poskytovatele služby. Slevové poukázky lze zakoupit i přímo u dodavatele na jeho webu nebo na portálu u našeho obchodního partnera, který má k tomuto prodeji řádné oprávnění.
 14. /26 Náš portál využívá systému Affiliate. V případě, že kliknete na některé texty nebo obrázky s URL odkazem, potom upustíte tímto kliknutím náš portál a zároveň otevřete novou internetovou stránku nebo portál našeho obchodního Affliate partnera, který zajistí prezentaci nebo prodej konkrétní nabídky.
 1. /10. Použití portálu
 2. /1 Provozování a užívání tohoto portálu se řídí platnými právními předpisy České Republiky, bez ohledu na to, jakým způsobem a odkad se uživatel na tento portál dostal.
 3. /2 Pro subjekty (partnery) využívající portál v souvislosti se svým podnikáním platí samostatné Všeobecné obchodní podmínky portálu, které Vám na požádání provozovatel portálu pošle emailem.

Podmínky užívání portálu aktualizované dne 29. 9. 2016.

ZPĚT


 

Naše služby

Popis služby Více informací

Repasované vstřikovače

Repase vstřikovačů Praha.
REPASOVANE CERPADLA 2 Více informací

Repasovaná čerpadla

Repasovaná čerpadla DELPHI, DENSO, VDO, BOSCH.
OPRAVY PALIVOVYCH SOUSTAV Více informací

Opravy palivových soustav

Komplexní řešení oprav palivových soustav.
SPECI PRODEJ2 Více informací

Specializovaný prodej

Prodej dílů pro opravy a servis palivových soustav.
diagnostika Více informací

Stroje na diagnostiku

Komplexní řešení opravy palivové soustavy Delphi.
 

 

Partneři & Značka

 

EPRACE
LOGO DIESEL SERVIS DIESELPOINT
vdologopng
LOGO DIESEL CENTRE